ی روزی میام و ی جوری اینجا رو سر و سامون میدم با کمک خودتون...

که باورتون نمیشه:)


خواسته های هر کس به توانایی هایش بستگی دارد...

اگر خواسته هاتون بزرگن...پس توانایی تونو ببرین بالا:)