باید بگم که من فعلا باید از اینجا خدافظی کنم

چون یه عالم انرژی منفی منو فرا گرفته

من اگه با اینا هم بجنگم ... خودش کلیِ

باید بگم که احساس میکنم به اینجا تعلق ندارم...

چون خودم یکیو میخوام که بهم یه عالم انرژی مثبت بده...

امیدوارم نبودمو توی اینجا...احساس نکنید!

امیدوارم محمد بتونه از پس گردوندن اینجا بر بیاد... و امیدوارم که نذاره اینجا خاک بخوره

فعلا:(