مهم است که امروز روز آخر زندگیت باشد یا نه؟


+جوابش برام مهمه:)

دلیلش ذکر شه لطفا:)