امشب قبل خواب زل بزن به آسمون

به ماه نگاه کن و

با خدا حرف بزن...

از هر دری بگو

باهاش بخند

باهاش گریه کن

بذار سبک شی

و بعد آرووم بخوابی:)


+نمیدونم چرا همیشه وقتی به ماه نگاه میکنم هم خدا رو توش میابم هم آرامش عمیقی کل بدنمو میگیره:)


شبتون پر از آرامش:)

یا علی:)