زندگی از چیز های کوچک و پیش پا افتاده تشکیل شده است. فقط نفس تو مدام نق می زند که اینها چیز های پیش پا افتاده ای است و می خواهد کار عالی و بزرگی انجام دهد، یک شعر عالی. تو دلت می خواهد شکسپیر یا میلتون شوی. این نفس توست که این دردسر را برایت می سازد.

نفس را رها کن و آن وقت همه چیز خلاقانه است.


+صرفا جهت اینکه بفهمم کیا هنوز نخوابیدن و بیدارن😊