کاش به جای این همه باشگاه زیبایی اندامیه باشگاه زیبایی افکار هم داشتیم

مشکل امروز ما اندام ها نیستن

افکارها هستن…!

 +نگرش درست نیمی از موفقیت است.یکی میگفت شب فرا رسیده است درحالیکه دیگری میگفت صبح در راه است.++مثبت فکر کن!

چون افکار مثبت درست مثل فرمان اتوموبیل، اتوبوستان را در سوی درست قرار میدهد


+++انرژی مثبت تنها چیزیه که اگه با یکی دیگه تقسیمش کنیم،

به جای اینکه نصف بشه...دو برابر میشه:)))روزگارتان زیبا و پر از لبخند:)